संपर्क

अश्वलिंग देवस्थान, पिंपळवंडी.

 

पत्ता

अश्वलिंग देवस्थान, पिंपळवंडी.

ता. पाटोदा, जि. बीड. महाराष्ट्र(MH).

संपर्क क्रं: (02444) 241536, 9423170970