मंदिराचा इतिहास

श्री श्रेत्र अस्वलिंग संस्थान व श्री स्वामी गंगाभारतीमहाराज मठपरंपरेच्या संत महंताचे अल्पचरित्र तसेच श्री स्वामी भगवान कार्तिकेय चरित्र संक्षित पद्धतीने अल्पवेळात घाईनेच लिहिले आहे. ते आपण सुजान सज्जनांच्या हाती देतांना प्रथम आपणास सप्रेम प्रमाण. या पुण्यपावन पवित्र क्षेत्राच्या असंख्य भाविक भक्तास येथील इतिहास संक्षित्प पद्धतीने माहितीस्तव web रूपाने वर्तमान व भविष्य काळात ज्ञात असावा यास्तव केलेला हा अल्प प्रयास आहे.

 श्री क्षेत्र अस्वलिंग संस्थान आपल्या परिसरातील व जिल्यातील सर्वात पुरातन स्थान आहे. ज्या गंगाभारती महाराजांनी या शिवमंदिराचा जीर्णीद्धार केला त्यांच्या पासून आजपर्यंत येथे १३ पिढ्या जालेल्या आहेत हे संस्थान एकांताचे असून अनेक दैव चमत्कार या ठिकाणी घडलेले आहेत.मानसिक समाधानाचे हे अतिउच्च शिखर आहे. ही साधनेची श्रेष्ठभूमी आहे. त्यागी जीवनाची शिकवण देणारी हि जागा आहे. भक्ती प्रेमाचे हे माहेर आहे. निसर्गासी आणि प्राणी मात्रासी मैत्री जोडणारे हे पीठ आहे. कैवल्य चक्रवर्ती श्री ज्ञानदेवांनी वर्णन केल्याप्रमाणे येथील भुमी आहे. येथे अनेक मंदिरे व देवी देवता आहेत. या पवित्र क्षेत्राच्या इतिहासाबाद्ल माझ्या अल्प  प्रयासाबद्धल तुम्ही सुजान सज्जन भाविकांनी मला आपला म्हणावे ही त्या करूणा वरूणालय भगवन चंद्रशेखर चंद्रमौळी परमात्मा शिवशंकराच्या चरणी prathana करतो व माझ्या गुरुदेवांचे चरणी वंदन करतो. या web चुका माझ्या बुद्धिचा दोष असे मी मानतो. आपण सर्व भाविकास प्रेमपूर्वक सप्रेम नमस्कार करून प्रस्तावना समाप्त करतो

 

                                                            संतरजकण

                                                          महादेवानंद भारती

                                                    श्री श्रेत्र अस्वलिंग संस्था,पिंपळवंडी.