श्री क्षेत्र अस्वलिंग संस्थान आपल्या परिसरातील व जिल्यातील सर्वात पुरातन स्थान आहे. ज्या गंगाभारती महाराजांनी या शिवमंदिराचा जीर्णीद्धार केला त्यांच्या पासून आजपर्यंत येथे १३ पिढ्या जालेल्या आहेत हे संस्थान एकांताचे असून अनेक दैव चमत्कार या ठिकाणी घडलेले आहेत.मानसिक समाधानाचे हे अतिउच्च शिखर आहे. ही साधनेची श्रेष्ठभूमी आहे. त्यागी जीवनाची शिकवण देणारी हि जागा आहे. भक्ती प्रेमाचे हे माहेर आहे. निसर्गासी आणि प्राणी मात्रासी मैत्री जोडणारे हे पीठ आहे.

श्री क्षेत्र अस्वलिंग संस्थान आपल्या परिसरातील व जिल्यातील सर्वात पुरातन स्थान आहे. ज्या गंगाभारती महाराजांनी या शिवमंदिराचा जीर्णीद्धार केला त्यांच्या पासून आजपर्यंत येथे १३ पिढ्या जालेल्या आहेत हे संस्थान एकांताचे असून अनेक दैव चमत्कार या ठिकाणी घडलेले आहेत.मानसिक समाधानाचे हे अतिउच्च शिखर आहे. ही साधनेची श्रेष्ठभूमी आहे. त्यागी जीवनाची शिकवण देणारी हि जागा आहे. भक्ती प्रेमाचे हे माहेर आहे. निसर्गासी आणि प्राणी मात्रासी मैत्री जोडणारे हे पीठ आहे.